ოქტომბერი 18, 2022

ზურაბ ახალმოსულიშვილი – მეღვინეობა ვაზიანი