ოქტომბერი 19, 2022

ირაკლი თანდაშვილი – შატო ქეთევანი